วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

Three gems of ur life

Three irrevocable things in ur life are....
3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้....
Word >> Time...>> And chance

Three undeniable things in ur life are....
3 สิ่งที่ควรจะมีในชีวิตเราคือ....
Senerity >> ความสงบ
Honesty >> ความซื่อสัตย์
And Hope >> ความหวัง

Three gems of ur life are....
สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิตเรา
Love >> Self-esteem >> And true friends
ความรัก >> เคารพตัวเอง >> และเพื่อนแท้

How do u think about these???
:P

1 ความคิดเห็น:

  1. One quote I know about time is:
    'One thing that we can't recycle is wasted time'.

    It's so true.

    Anyway about the three gems of our lives, I think there're more than three. In fact, there are so many.

    ตอบลบ