วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

Tuesdays with Morrie: Talk about Death

Tuesdays with Morrie: an old man, a young man, and life's greatest lesson.

It's one of my favourite books. I really enjoy it. If you like reading, this is one book you shouldn't miss. Here are some quotes that I got from the book when they talk about Death:

Most of us all walk around as if we're sleepwalking ละเมอ. We really don't experience the world fully, because we're half-asleep ครึ่งหลับครึ่งตื่น, doing things we automatically think we have to do.
ว่าง่ายๆคือเราอยู่ไปวันๆ ทำสิ่งที่ต้องทำไปเรื่อยๆ ไม่ได้จริงจังกับชีวิตมากนัก

And facing death changes all that?
แต่ถ้าพอรู้ว่ากำลังจะตายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป

Oh, yes. You strip away all that stuff and you focus on the essentials. When you realise you are going to die, you see everything much differently.
เราจะเริ่มใส่ใจสำคัญต่อเรามากขึ้น

Once you learn how to die, you learn how to live.

Well, what I want to say is that 'Make the most out of everyday 'cos you'll never when it's going to be your last'.

Live life to the fullest :)

1 ความคิดเห็น:

  1. I agree with you BB. Now and again we need a reminder like this. Live life to the fullest but always be conscious about what you do at all time.

    ตอบลบ