วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Sport: Do, Play and Go

You do:
gymnastics, judo, weightlifting, aerobics, yoga, wrestling, circuit, training, archery, athletics

You play:
games, badminton, billiards, hokey, bowls, rugby, golf, (table) tennis, cricket, basketball, chess, darts, cards, dominoes

You go:
fishing, skiing, bowling, cycling, skateboarding, surfing, snowboarding, hand-gliding, climbing, hill walking, sailing, jogging, swimming

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น