วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 10 Nov 2009

Ex- = อดีต

PM = Prime Minister นายกรัฐมนตรี

military (adj.) = ทางทหาร

economic adviser (n.) = ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

expert (n.) = ผู้เชี่ยวชาญ

Finance Ministry (n.) = กระทรวงการคลัง

Ex-Thai PM Thaksin Shinawatra arrives at Phnom Penh military airport Tuesday. Thaksin, as Cambodian PM Hun Sen's economic adviser, will give a lecture on economy to more than 300 Cambodian economics experts at Finance Ministry Thursday.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น