วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2010 Horoscopes : Leo (Jul 23-Agu 22) ราศีสิงห์

Let's see the King of the forest "Leo" ราศีสิงห์

ศัพท์ควรรู้
Leo = ราศีสิงห์ (23 ก.ค. - 22 ส.ค.) ตามตำนานกรีกกล่าวไว้ว่า ในสมัยก่อนชาวกรีกโบราณเคารพบูชาดวงจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นเทพธิดาชื่อ เซลินี (Selene) นอกเหนือจาก เทพเจ้าที่มีความสำคัญมากกว่า เช่นเทพซูส และเทพอพอลโล ชาวกรีกต้องเซ่นไหว้เทพธิดาและเทพเจ้าเหล่า นี้เป็น ประจำทุกปี แต่บังเอิญมีอยู่ปีหนึ่งชาวเมืองเนเมีย (Nemea)ลืมเซ่นไหว้เทพธิดาเซลินี ทำให้เธอโกรธจัดถึงกับส่ง สิงโตจากฟ้าลง มารังควานชาวนาชาวไร่ในเมืองเนเมีย ถ้าเป็นสิงโตธรรมดาก็ไม่มี ปัญหาอะไร แต่มันเป็นสิงโตที่ดุร้าย หนังเหนียวฟันแทงไม่เข้า มันไล่กัดกิน!และมนุษย์ที่ขวางหน้า ผู้คนเดือดร้อนไปทั่ว ในขณะนั้นราชายูริสธีอัส (Eurystheus) มีผู้รับใช้ที่แข็งแกร่งมากคนหนึ่ง คือ เฮอร์คิวลิส (Hercules) ราชายูริสธีอัสจึงทรงพระ บัญชาให้เฮอร์คิวลิสไปฆ่าสิงโตดุร้ายนั้นเสียเฮอร์คิวลิสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ อดทนและแข็งแรงที่สุดในโลก เขามี อาวุธหลายอย่างเช่น ดาบ มีด ธนู แต่ที่ชอบ มากคือ กระบองยักษ์ที่ ทำด้วยไม้ เฮอร์คิวลิสเข้าต่อสู้พันตูกับสิงโตดุร้ายอย่างห้าวหาญ แต่ทว่าอาวุธ เช่น ธนูและดาบไม่สามารถทำอันตรายกับ ผิวหนังของสิงโตตัวนั้น ได้เลย แม้จะใช้กระบองยักษ์ฟาดลงบนหัวของสิงโต ก็ยังไม่สามารถ ทำอะไรมันได้เช่นกัน ในที่ สุดเฮอร์คิวลิสคิดได้ว่าคงไม่มีอาวุธอันใดที่จะใช้ฆ่าสิงโตตัวนี้ได้ เขาจึงย่อตัวลงต่ำเข้ากอดรัดสิงโต ใส่ "เฮดล็อก" สิงโต ดิ้นไม่หลุดถูกรัดคอจนตาย หลังจากที่เฮอร์คิวลิสล้มสิงโตดุร้ายตัวนั้นได้ เฮอร์คิวลิสได้ถลกหนัง หัวและขาหน้าทั้งสองของสิงโตมาทำเป็น เครื่องแต่งตัว โดยห่ม หนังสวมหัวเป็นหมวกกันชน และผูกขาหน้าไว้เหนือหน้าอก เขาจึง ไม่เพียงมีเกราะคุ้มกันอาวุธ แต่ยังดูดุร้ายน่ากลัวกว่าเมื่อก่อน และถ้าถือกระบองไม้ยักษ์ด้วยแล้วเฮอร์คิวลิสก็เหมือนมนุษย์อยู่ในถ้ำ เทพธิดาเซลินีได้ส่งสิงโตกลับขึ้นไปอยู่บนฟ้าดังเดิม อยู่กลางฟ้าเป็น กลุ่มดาวจักรราศี โดยเซลินี (ดวงจันทร์) ผ่านทุก ๆ เดือน และสิงโตวิ่งหนีเฮอร์คิวลิสอยู่ตลอดเวลา โดยสิงโตจะอยู่สูงสุดบนฟ้า ในขณะ ที่เฮอร์คิวลิสขึ้นทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเฮอร์คิวลิสขึ้นไปสูงสุดสิงโตจะลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก เฮอร์คิวลิสจึงไม่มีทางไล่สิงโตทัน
dominant = มีอำนาจเหนือ. ซึ่งมีบทบาทสำคัญ
disciplined = มีระเบียบวินัย
courageous = กล้าหาญ, มีความกล้า


Leo (Jul 23- Aug 22) ราศีสิงห์
Lion is the king of the forest and he can survey the entire forestland with an aristocratic outlook. Most demanding and dominating of all the animals is the Lion because of its imposing presence. It is no wonder to see that people who are born under Leo sun sign are the most dominating of all sun signs. Leos are the most expressive, creative and immensely out going of all people. Just look at a Leo person and you will see how creative and inventive they are! A typical Leo can be very attractive, imposing and magnetic in looks and demeanor. With all those tough looks, Leos can be very kind and humane as well. In general, all Leos are courageous, creative, exciting, dominant, disciplined and ambitious in their approach.
The 2010 Leo yearly horoscope has some exciting and satisfactory news for its residents. Most parts of the year could be very beneficial to Leos while some could pose unexpected troubles and problems. Leos will do extremely well in their career choices and creating a solid income base. On the other hand, they could expect some moderate to serious marital problems with a lack of understanding between spouses. However, most Leos will mend their fences with their counterparts sometime during the year-end.

Leo in 2010
Leo 2010 Career and Income Horoscope
The first few months of the New Year looks very rosy for Leos especially if they have their own business ventures. Providence has very good things in store for most Leos in their work place environment. Better career options, ensured pay hikes and promotions are some of the benefits that Leos can expect in the first half of the year. Financial position will improve in the middle part of the year while some Leos can even invest in lucrative business ventures to earn decent profits. The Leo 2010 yearly horoscope indicates sound financial position throughout the year. People looking for better jobs may get one while Leos who are looking for a change in the place of work may find their place during the end of the year.
Partnerships and joint ventures may get a fillip in the first quarter of the year. Financial projects and investment ventures will take in the expected lines. There may be one instance of hitch in the month of October when Leos may face inordinate delays in the execution of some projects. Workplace relationship and interaction with superior will be smooth throughout the year. Sales people, managers, self-employed professionals and financial controllers will find the New Year very thrilling and exciting.


Leo 2010 Love, Family and Social life Horoscope
The only problem with the 2010 Leo yearly horoscope is on the marriage side of the life. Most Leos may witness a series of problems and discords in the marital relationship that may even create problems for children. Leos must be careful in how they handle their personal relations with their either spouses or lovers. The last part of the year may pose very delicate problems to Leos. However, with a composed mind, Leos can solve any problems in their marriage; December will be the month when Leos will see their personal relationship improving with their spouses. A calm and secured mind will solve most of the marital problems for Leos while deft handling of critical situations can help them to bring about stability in the relationship.

Leo 2010 Education and Traveling Horoscope
For students and scholars, the New Year may pose some problems in the first two quarters of the year. The 2010 Leo horoscope indicates academic troubles in the studies as well as research. The long awaited research scholarship may not materialize in the first half of the year. However, the second half of the year looks very promising to most Leo students. Travelling related to higher studies appears remote at least for this year.


Leo 2010 Health Horoscope The nagging thing that may trouble many Leos is the recurring appearance of some minor ailments, though none of them is serious. Most common health ailments could relate to digestive systems, back, nervous and circulatory systems. Fatigue and weakness could also bother Leos to some extent. The 2010 Leo horoscope is safe enough for Leos to lead life contentmen.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น