วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Box Office : A Christmas Carol


I really love Christmas Season. I think it's wonderful & colourful season. I like decoration on Christmas tree I don't know why? may be in my deep heart I love imagination..hahaha..

Anyways, I want to introduce a 3D movie about Christmas let's see a trailer.


A Christmas Carolศัพท์จากภาพยนตร์

Miserly = ขี้เหนียว,ตระหนี่

moneylender = ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย (พวกเจ้าหนี้นั่นเอง)

spirit = วิญญาณ

contempt = การดูถูก, การสบประมาท, ความขายหน้า

forcing = การบังคับ, การฝืน

Suffer = ประสบ, ได้รับ


Plot : On Christmas Eve in Victorian Englian, Ebenezwe Scrooge a bitter and miserly old moneylender, holds everything that embodies the joys and spirit of Christmas in contempt, refusing to visit his cheerful nephew Fred's Christmas dinner party with his family, and forcing his underpaid employee Bob Cratchit to beg to take the day off for his own family. That night, Scrooge is visited by the ghost of his former business partner, Jacob Marley, who had died seven years prior on Christmas Eve and is now forced to spend his afterlife carrying heavy chains forged from his own greedy ways. Marley warns Scrooge that he will suffer an even worse fate if he doesn't repent, and foretells that he will be haunted by three spirits that will help guide him. Oh!! seem scary ha? so, if you want to know a full story you have go to see in the theatre.

Type of movie : 3D Animation

Starring : Jim Carrey voice of Ebenezwe Scrooge and other characters.

Release date : November 26, 2009 (Thailand)

Comment : Shall we go?


1 ความคิดเห็น: