วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Dear Diary and Shit 16 Nov 2009วิทิตนันท์ โรจนพานิช (หนึ่ง) คนไทยคนแรกที่สามารถขึ้นสู่ยอดเ ขาเอเวอร์เรสต์ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลาประมาณ 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศเนปาล

I just want you to have a look at this vid first. I can't tell you the full story yet because I gotta teach in a few minutes. But as soon as I can get back to my blog, I'll tell you more about this man whom I just met. He was great!!! I can tell ya.

1 ความคิดเห็น: