วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 4 Nov 2009

Time to ch-ch-chill out

chill out (v.) = relax
host (v.) = เป็นเจ้าภาพ
frosty (adj.)= หนาวจัด
outing (n.) = การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น
plenty (adj.) = จำนวนมากมาย
bounce off (v.) = กระเด้งจาก, สะท้อนจาก

Khao Yai hosts another Fresh Air music marathon this month
The fourth Honda Winter Festival on November 28 promises a relaxing, if frosty, outing to the Bonanza Khao Yai Hotel's Greenfield site, with plenty of music bouncing off the hills of lower Nakhon Ratchasima.


ฟังแล้วอยากไปเป็นที่สุด แต่ก็ไม่สามารถ ชีวิตมันเศร้าจัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น