วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 19 Nov 2009

video footage (n.) = ฟิลม์หรือคลิปภาพยนตร์

arrest (n., v.) = การจับกุม

involve (v.) = เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม

spread (v.) = แพร่กระจาย

charge (v.) = กล่าวหา

violate v.) = ละเมิด, ไม่ทำตาม(กฎ)

Police shows a video footage of the arrest of Dr Thatsaporn Ratwongsa, 42, who was arrested on Wednesday for involving in spreading false information of HM the King's health. She was charged of violating Computer Act, becoming the 4th suspect arrest

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น