วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2010 Horoscopes :Taurus (Apr 20 - May 20) ราศีพฤษภ

Who is "Taurus" zodiac hands up? ' cause this is mine. can't believe this is really my characters.

ศัพท์น่ารู้
Taurus = ราศีพฤษภ (20 เม.ย. - 20 พ.ค.) ดาวพฤษมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "ดาวตาวัว"ชื่อเฉพาะเป็นภาษาอาหรับว่า อัลดิบะแรน (Aldebaran) แปลว่าผู้ติดตาม นิยายกรีกได้กล่าวถึง ราศีพฤษนี้ว่า ในประเทศเฟนิเซียโบราณมีสาวงามชื่อยูโรปา ลูกสาวของอินาคัวเทพปริณายกซูสได้หลง รักยูโรปา แต่รู้ว่าอินาคัสคงไม่ยอมแน่ จึงแปลงร่างเป็นวัวสีขาวราวหิมะไปปะปนในฝูงเมื่อยูโรปาเห็นวัวสีขาวที่ไม่ดุจึงเข้าไปลูบวัว และขึ้นไปขึ่บนหลังวันต่อมาเมื่อยูโรปาขึ้นขี่วัวอีก ซูสคิดจะพาเธอไปเกาะครีต (Grete)จึงวิ่งไปอย่างเร็วแต่ไปไม่พ้นเพราะน้ำลึก ด้วยเหตุนี้ เองกลุ่มดาววัวบนท้องฟ้า จึงเห็นเพียงหน้าวัวและโหนกวัวเท่านั้นเอง
significant = มีลักษณะ, มีความหมาย, สำคัญ, ซึ่งมีความหมาย
stubborn = ดื้อรั้น, หัวแข็ง
influential = มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง
pragmatic = ผู้ถือทิฐิ, ผู้ดื้อรั้น
perseverance = ความมุมานะ, ความเพียร, ความพยายาม
caring = ห่วงใยผู้อื่น
immense = ดีมาก, เลิศ, ยอดเยี่ยม, กว้างขวาง,มหึมา
uncertain = คลุมเครือ, ไม่แน่นอน, ไม่เด่นชัด
Taurus (Apr 20 - May 20) ราศีพฤษภ

People who are born under Taurus zodiacal sign possess very significant characters that are special to only this sign. Very stubborn, adamant, influential, practical, pragmatic and smart, a typical Taurus is a sign of stability and conformity. These people can reach very high success levels due to their power of will and perseverance. All these positive traits make them extraordinarily powerful and energetic. Even with all these powerful qualities, a typical Taurus person can be extremely personal and caring towards other people; affection and loyalty are two friendly words to these people. A person who is born under this sign can be very expressive and caring while giving their opinions on any subject or topic. They can easily indulge in great debates and discussions where one needs to give scholarly thoughts and ideas.
Another positive quality of a person belonging to this sign is his or her ability to make friends with all people. In fact, these people may have a large friend circle that likes to hang around all the time. A typical Taurus person can show immense affection towards the opposite sex. In all, a Taurus person is a wholesome person who can succeed any day with a sense of deep purpose. Taurus 2010 yearly horoscope is a mixed bah for them as they may face some setbacks or disappointments throughout the year. It could be an average year for these people because of some uncertainties in their career development.

Taurus in 2010
Taurus 2010 Career and Income Horoscope
Taurus 2010 yearly horoscope is a mixed bag with uncertain career development options. The first quarter of the year may display uncertain times for people who are looking to promote their career. People may see a likely failure while undertaking sensitive business ventures. It is also likely that the first half of the year may be a bit bad for people who are looking to raise their income levels. Hasty investments and ill-planned career moves can derail your personal finances. Pay hikes and promotion may be very hard to come by while people may face competition in the workplace. However, most people who are born under this sign may escape any psychological ordeals with their sheer will power and determination.
People working in advertising and entertaining industry may get tremendous success in their career. Female show-persons, actors, models and costume designers will stand to gain immensely satisfying results. People who are looking for a career in motion picture and hospitality industry will get their break in the second half of the year. In summary, most Taurus people will find the second half of the year to be more promising and encouraging.

Taurus 2010 Love, Family and Social life Horoscope
Love, family and social life for Taurus people can be somewhat disappointing throughout the year. Immense marital and domestic trouble may brew in the first quarter of the New Year while the last quarter may act as a period of reconciliation. Due to the bad confluence of Mars and Saturn planets, Taurus people may undergo serious marital strain in the first half of the year. However, the legendary will power of Taurus will see these people recuperate from all possible domestic upheavals. People who are looking towards new relationship will need to plan very carefully. Social life for the New Year could be very disturbing while workplace relationship could see marked disturbance. In all, the last part of the New Year will bring hopes and encouragement to all Taurus people.

Taurus 2010 Education and Traveling Horoscope
On a positive note, 2010 Taurus horoscope is an excellent year for students, researchers and scholars. Professionals who work in research laboratories may do exceedingly well in their field. Students may see unqualified success coming in their way in the first half of the year. Academic achievements and scholarship gains are possible in the second half of the year. Due to their innate intelligence and eruditeness, Taurus people can reach very high success levels throughout the year. Travelling is possible many Taurus students in the middle parts of the year.

Taurus 2010 Health Horoscope Health wise, Taurus 2010 yearly horoscope may not to be too good. Occasional health problems may impede daily life while health problems associated with lungs and stomach may bother people in the last quarter of the year. Minor accidents may await some Taurus people in the third quarter of the year.

See you next time together with "Cancer" ราศีกรกฎ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น