วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2010 Horoscopes : Sagittarius (Nov 22 - Dec 21) ราศีนู

Take a look at "Sagittarius" It is the most energtic and positive sun sign. Let' see
ศัพท์ควรรู้
Sagittarius = ราศีธนู เป็นกลุ่มดาวคนยิงธนู ชาวกรีกโบราณมีความเชื่อว่ามีจังหวัดหนึ่งของกรีกชื่อ เทสซาโลนิกา (Thessaionica) มีประชากรเป็นคนครึ่งม้า โดย ครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นม้า คนครึ่งม้าคือไครรอน (Chirons) มีความเฉลียวฉลาดใช้ธนูเก่งมาก จึงมีหน้าที่สอนวีรบุรุษ เช่น เฮอร์คิวลิส ดังนั้น คนยิงธนูจึงได้ชื่อว่าเป็นนักรบผู้แม่นธนู
anxious = ห่วงใย, น่าห่วง, กังวลใจ, เป็นทุกข์
denote = แสดงถึง, ชี้แนะ, บ่งชี้, หมายความว่า
exploratory = เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
Sagittarius (Nov 22 - Dec 21) ราศีธนู
Of all the sun signs, Sagittarius is the most energetic and positive sun sign with its extremely dynamic personality mixed with passion and excitement. Most Sagittarius people are versatile, complete, adventurous, demanding and wholesome in their attitude. They are born curious and they would like to explore and experiment with new things and domains. Most of the great travelers belong to this great sign and their exploratory nature makes them very knowledgeable people. They are open to new ideas and thoughts. They are also very ambitious and optimistic with a positive outlook. Disappointments and heartbreaks never bother them. With an idealistic and firm mind, they can easily overcome difficult situations in life. Above all, most of them are very gentle, honorable, committed and concerned to other people. Trustworthiness and honesty come naturally them and they keep their commitments even against all odds.
The 2010 Sagittarius annual horoscope is one of the great achievements and success mixed with periodic disappointments and sadness. The New Year could show Sagittarians remain very firm and committed to their goals. They can also display a very strong sense of positive character. They may seek the help of elders, seniors and departmental managers to solve their problems and achieve success in bargain. The New Tear is also the period of consolidation to Sagittarians.

Sagittarius in 2010
Sagittarius 2010 Career and Income Horoscope
The Sagittarius 2010 year horoscope is an exciting year for most Sagittarians; they will begin the New Year with a big bang. The first quarter of the year is the most eventful of their life as they may achieve great success in their workplace in the form of a possible pat hike or a promotion. They will feel confident and excitement in their work which makes them to aim for better things in life. Business ventures will also be possible in the first quarter of the year. The second quarter of the year is the mirror image of the first one, as they will continue the good work from the previous quarter. Financial benefits are common in the first half of the year because of the hard work put in some business ventures. On the other hand, the second part of the year is the period of consolidation where most Sagittarians work to retain the tempo built earlier in the first half of the year.
Sagittarius 2010 yearly horoscope can give some anxious moments to some of the people especially in the months of May and June. Lack of knowledge or skills may lead to loss of better paying jobs and positions. Attaining success levels may depend on Sagittarians use the available opportunities and chances. Things will improve very slowly for them during the last half of the year.

Sagittarius 2010 Love, Family and Social life Horoscope
On a negative note, the 2010 Sagittarius annual horoscope signifies some form of marital discord in the first half of the year. In fact, the horoscope suggests them to exercise enough caution while handling marital problems or discords. They may even need to work hard to solve all pending problems. Persistence work and dedication will help Sagittarians to avoid or prevent any types of marital problems. The relationship between children and parents tend to be very good though social life may throw some challenges especially with coworkers.

Sagittarius 2010 Education and Traveling Horoscope
The 2010 Sagittarius yearly horoscope denotes better times for students, scholars, researchers and academicians. Students involved in higher studies and research work may get their share of success in the first half of the year. Overseas travelling is a real possibility for many Sagittarians. Students studying for their computer, electronic and electrical engineering studies tend to well while scholars who are conducting research work will gain popularity in the last part of the year. The New Year may work wonderfully for all Sagittarian students provided they work hard and study with a sense of dedication and commitment.

Sagittarius 2010 Health Horoscope
Health wise, the 2010 yearly Sagittarius horoscope is very good, as people born under this sign may not experience any major health problems. However, the first few months of the New Year may give some causes to worry as people may develop problems in their circulatory and nervous systems. In all, the New Year will be a good year in the domain of health.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น