วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 21 Nov 2009

suffer (v.) = ทรมาน, ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์
consecutive (adj.) = ซึ่งต่อเนื่องกัน

Local people in Songkhla's Hat Yai district suffer from second floodings in one month on Friday following consecutive days of heavy rains.

1 ความคิดเห็น: