วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2010 Horoscopes- Aquarius (ราศีกุมภ์)

What is your zodiac sign? Let's check, Prepare oneself and step forward into 2010 with Happiness.

Beginning with Aquarius (ราศีกุมภ์)

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการทำนายโชคชะตา

Aquarius = ราศีกุมภ์ ในจักรราศี มีตำนานกรีกกล่าวไว้นิดเดียวว่า หลังจากแม่น้ำไนล์ได้เกิดขึ้น โดยเทพเจ้าส่งน้ำมายังโลกแล้ว มีชายคนหนึ่งที่ลงมาจากสวรรค์ เขาคือ คนแบกหม้อน้ำ ผู้นำหม้อเปล่ามา ตักน้ำจากแม่น้ำไนล์แห่งนี้ ว่ากันว่าเป็นตัวแทนของ กษัตริย์ Cecrops ของกรีก

withdrawn = ไม่ชอบเข้าสังคม ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว

dynamic = เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์

attractive = มีเสนห์, มีแรงดึงดูด

magnetic = มีเสนห์ดึงดูด

In spite of = ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม, แม้ว่า, ทั้งๆ ที่เป็น

adverse = เป้นผลร้าย, เป็นปฏิปักษ์, เสียเปรียบ

extract = บีบ, คั้น, เอาออก, ได้มาจาก, ขู่เข็ญ, กรรโชก

unexpected = ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

benevolent = ใจบุญ, ชอบทำบุญ, เมตา, กรุณา

predict = ทำนาย, บอกล่วงหน้า, พยากรณ์

benefit = ผลประโยชน์, ได้รับประโยชน์, มีประโยชน์ต่อ

Aquarius (Jan 20- Feb 18) : ราศีกุมภ์


An Aquarian has two sides to his or her personality. He or she could be extremely shy, withdrawn, passive and sensitive. He or she could also be extremely dynamic, active and extrovert. Whatever the case, he or she is very attractive, magnetic and pleasing to their friends and colleagues. In spite of two different personalities, a typical Aquarian may be extremely powerful and demanding in his or her ways. Both of them possess a deep sense of conviction to their mind and goals. They also have very strong beliefs in their abilities to achieve the most impossible things in life. Aquarians always demand complete honesty and truth from their friends and colleagues. They can probe a person’s mind to know if the person is telling truth or not. All Aquarians are capable of seeking truth from any adverse situations and they can extract truth from a number of sources available around.
The 2010 Aquarius yearly horoscope is full of unexpected surprise and events. The New Year is very benevolent enough for them to show their skills and abilities. They will also be able to achieve quite a lot of things that were not possible in the previous year. All Aquarians will be in an advantageous position that allows them to work hard towards their career and financial goals. People to people relationship will improve, while the family related issues will not see any major problems.

Aquarius in 2010
Aquarius 2010 Career and Income Horoscope
Career people will have rollicking time during most parts of the year. That is what the 2010 Aquarius yearly horoscope predicts in honest terms! The first quarter is a great period, when most Aquarians will taste success. In fact, they may start the New Year with a big bang, possibly with a long awaited promotion or even a pay hike. Repeated success and workplace peace are two biggest benefits for Aquarians. Sudden gains are in the air for those Aquarians who are in business. However, the second quarter may indicate some sort of problems in the workplace, especially in the personal relationship with coworkers. However, their personal relationship skills will help them solve any problems within no time. Some Aquarians may change their jobs and homes in search for better positions. They may face some unexpected expenses beyond their income.
Traveling to other countries is a distinct possibility for career Aquarians. The second half of the year is beneficial in a number of aspects. They will show their abilities as a very good office worker or as an innovative entrepreneur. The New Year 2010 Aquarius horoscope will see these people solve all pending problems with a sense of purpose and determination. The last month of the year may see some unexpected problems related to relocation to a new place. This may take some time to solve the problem, as the situation will be fresh and new.

Aquarius 2010 Love, Family and Social life Horoscope
The 2010 Aquarius yearly horoscope is satisfactory for most Aquarians. Relationship between people will be good, while the personal equation between spouse and lovers will be very pleasing and devoid of any problems. Material comfort, peace and relaxation are three import bywords for most Aquarians. Social life will be normal with coworkers and superiors, although minor problems may appear during the fag end of the year. The end of the year may signify some sort of problems between spouses because of the relocation-related financial problems. Unmarried couples may hope to tie their knots especially in the last quarter of the year. In essence, the whole New Year could be devoid of any major problems.

Aquarius 2010 Education and Traveling Horoscope
The 2010 Aquarius yearly horoscope may not be too good for students, scholars, teachers, scholars and academicians. They may need to work hard throughout the year to get to the position of their choice and dreams. Overseas travelling is a big possibility for scholars. However, the second and the last quarter of the year will provide some of the best opportunities for Aquarians to show their abilities and mettle. Some Aquarians may have trouble in store during the last quarter of the year especially with their research work. Students may not face any problems in the middle parts of the year.

Aquarius 2010 Health Horoscope
The 2010 yearly Aquarius horoscope will provide an opportunity to solve all health related problems. The entire year will be smooth one about general health status, while the last quarter may show bit of instability in the general health status. People belonging to this sign may need to be careful about their health, especially most common ailments like flu and stomach problems.


To Be continue with Pisces (ราศีมีน)

1 ความคิดเห็น: