วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2010 Horoscopes : Scorpius or Scorpio (Oct 23-Nov 21) ราศีพิจิก

Let's see "Scorpius" ราศีพิจิก
ศัพท์ควรรู้
Scorpius = สกอร์ปีไอ เป็นภาษาลาติน แปลว่าแมงป่องเหมือนกัน และก็เป็นแมงป่องใน 12 ราศี แมงป่องตัวนี้เป็นแมงป่องยักษ์ที่ทวดจีอาสั่งให้ไปฆ่านายพรานโอไรออน เพราะโกรธที่โอไรออนพูดว่าเขาสามารถฆ่าสัตว์ป่า ซึ่ง เปรียบเสมือนลูกหลาน ของนางได้หมดทั้งโลก
enthusiastic = กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ
philanthropic = ใจบุญสุนทาน, มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
innumerable = มากมาย, เหลือคณานับ, นับไม่ถ้วน
Scorpius or Scorpio (Oct 23 - Nov 21) ราศีพิจิก

A Scorpius or Scorpio is a very intensive animal and a persuasive creature. The entire zodiacal system is full of glorious animals and the Scorpio is the most secretive animal of them. People born under this sun sign are extremely passionate, secretive, magnetic, demanding and thoughtful. Dedication and single-minded attention are two of the most precious qualities that come naturally to these people. They pay attention to every detail while their sense of ambition can get them what they want. They can be the undisputed winners in any profession they show provided they work towards their goals. They can be vindictive and jealous if they find that something is occurring that goes against their wishes and needs. They will need to exercise enough caution to guard against such tendencies, as they can be counter-productive in the end.
Scorpio 2010 yearly horoscope can be a mixed bag of results with some pleasing results interspersed with equally bad occurrences. People who are pursuing long-term goals can get unqualified success in the last parts of the year. Those who do not possess any goals may feel stranded in the middle. However, the New Year may not bring very bad results. The whole year is just above average with right type of advancements in the career front as well as family domain. In general, Scorpio people will feel energetic and enthusiastic about their work and action.

Scorpio in 2010
Scorpio 2010 Career and Income Horoscope
The months of January and February will bring much needed changes in the workplace when Scorpios have the fortune of getting the long cherished pay hikes or promotions. However, the result obtained may not be up to the expected levels. The changes that occur in the workplace may not be too satisfactory as the relationship with colleagues may be just ordinary. In all, Scorpios may start the New Year on a low key. The 2010 Scorpio horoscope for career may see a dramatic shift during the middle phase of the year when some Scorpios may get the biggest success of their life in the form of promotion to a higher position. Money and fame come along with the new position as well. The second part of the year is one full of surprises and successes when some Scorpios will reach the pinnacle of their career with the right type of incentives coming along their path. Positive mental outlook coupled unlimited energy will help them to work towards other important goals.
Many Scorpios may play their philanthropic roles during this time. Social circle will grow bigger day by day while the long awaited investments will show amazing returns. Positive results come their way during the last months of the year especially in the investments made in stock markets. The year 2010 Scorpio yearly horoscope could provide the most eventful year in the Scorpios life because they can convert everything into gold with their hard work and dedication.

Scorpio 2010 Love, Family and Social life Horoscope
Like career success, almost all Scorpios will have a rollicking family life in the first half of the year; the relationship between spouses is extraordinary while children simply love their parents. Social life will bring many positive vibes in Scorpio’s life. However, the second half of the year may pose some problems for Scorpios as chances of some marital discord may arise due to a lack of proper communication. Solving the problems in a mutual way will help Scorpios to bring back the relation to the earlier levels.

Scorpio 2010 Education and Traveling Horoscope
The 2010 Scorpio horoscope may be very complicated to students and scholars. Academicians and researchers will find the year very tough because of unforeseen problems in the field of research. Students may not get the scholarship they always wanted while grants for research work may not come so easily. However, the second part of the year is quite hopeful for those who do work in research labs and centers. Student will do well in the later parts of the year when they find their examinations very easy; during these months, they will also get a chance to travel out of the country for a short term, study. Engineering and management students will do exceedingly well during this time.

Scorpio 2010 Health Horoscope
One negative thing about all Scorpios is that they are more prone to minor health complications and ailments. Most Scorpions face innumerable troubles with their digestive system disorders especially in the months of October to December. The 2010 Scorpio annual horoscope indicates that the first two quarters will be good for them as they are likely to enjoy the best of their health.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น