วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Bestseller Book: เข็มทิศชีวิต

I'm reading a book called Life Compass (เข็มทิศชีวิต). I don't know why I bought it. It's maybe because I'm now trying to find how to be truly happy. Am I sad right now or what? Well, not really but I'm going through a lot of changes at the moment. Things aren't just easy. Anyway, they have made a TV program based on this book. I've seen it and kind of enjoy it so now I'm reading it. I'm just gonna pick out some messages from the book for you to read here. Hope it can give you some ideas of how to be happy.

ไม่มีอะไรสร้างปัญหาให้เราได้ นอกจากใจเราเอง ทุกอย่างเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคนได้ตลอดเวลาแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับเรา เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างใจเรา เมื่อเราไม่รู้ทันใจตัวเอง เรายึดความคิดและความต้องการของเราอย่างแน่นหนา จนลืมมองว่า ความอยากของเราทำให้ตัวเองทุกข์ทรมานอยู่ขณะนี้ และสร้างเงื่อนไขขังตัวเองจนมองไม่เห็นทางออกรอบตัว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ที่เรารู้สึกว่าหนัก ทุกข์ใจกับมัน มองให้เห็นทันความอยากในใจเรา ที่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น หรืออยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้น ให้ใจมันตื่น หยุดอยาก ผ่อนคลาย รู้สึกตัวให้เต็มที่ ใจจะเบาสบาย เมื่อความอยากถูกปล่อยไป ใจจะเห็นเหตุกาณ์ตามความเป็นจริง มีปัญญามองทะลุไปถึงต้นตอของเหตุการณ์ ทำหน้าที่ด้วยใจตั้งมั่น รู้ทันว่าบางอย่างแก้ได้ บางอย่างแก้ภายนอกไม่ได้ แต่แก้ภายในได้ ด้วยใจที่ปล่อยวางความอยากและด้วยปัญญาที่เข้าใจ

Therefore, it is important to know what you are feeling and whether your feeling is hurting you. If it is, just stop your thought and feeling on it. Let it go. Relax. You have to be in control of your emotion or else you'll always be sad, stressed, angry, jealous and so on.

The key is 'Know yourself and your emotion very well'.

3 ความคิดเห็น: