วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2010 Horoscopes : Aries (Mar 21-Apr 19) ราศีเมษ

The next zodiac is Aries. Let's see


ศัพท์หน้ารู้
Aries = ราศีเมษ (21 มี.ค.-19 เม.ย) ตามตำนานกรีกเล่าไว้ว่า เทพซูส ส่งแกะขึ้นไปท้องฟ้าเพื่อช่วยพริกซัส (Phryxus) และเฮอล์ (Helle)ลูกของราชา แห่งเทสซาลี (Thessaly) ให้รอดพ้นจากทารุณกรรมของแม่เลี้ยงต่อมาพริกซัสได้นำแกะไปบูชายัญ และเมื่อเขาแขวนขนแกะไว้ในป่าเล็กๆอันศักดิ์สิทธิ์ขนแกะได้กลายเป็นทองคำ กัปตันเจสันและลูกเรือได้แล่นเรืออาร์โกเพื่อค้นหา และได้พบขนแกะทองคำในที่สุด
enthusiasm = ความกระตือรือร้น
endow with = โดยธรรมชาติ
impulsiveness, impulsive = อารมณ์หุนหันพลันแล่น,ด้วยอารมณ์กระตุ้น
attributes =คุณลักษณะAries (Mar 21 - Apr 19) ราศีเมษAries is the first sign of the zodiac and it signifies unlimited energy, enthusiasm, energy and adventurism. The characters of courage come naturally to all Arians. It is no wonder that this sign is the most exciting and powerful of all other sun signs. All Arians are endowed with such wonderful attributes as confidence, determination, will power and dedication. Aries 2010 horoscope has many things in store for these people; some of the predictions for people under this sign are very encouraging while few others are truly exciting. The coming New Year foretells many new achievements and successes that did not materialize in the previous year. Being an ambitious Ram, a typical Arian could be very adventurous in his or her life. He or she may also act out of impulsiveness and determination to achieve success in life. An average Arian always looks different and fresh when compared to other sun signs. New ideas and plans come to them naturally while they can easily execute these ideas to achieve desired successes. The Arian is an expert in both thought and action, is very open to new ideas, suggestions, and he or she loves freedom very much.


Aries in 2010
Aries 2010 Career and Income Horoscope

Arians working as career professionals, executives and officers enjoy working for their professions and the New Year, 2010 Aries horoscope can bring very exciting news about career promotion and development. However, they may need to wait until the second quarter of the year to get that elusive pay hike and promotion. The first few months of the year could be turbulent because of unexpected investments and expenditures. However, the situation will be far better as you enter the last phase of the year. Career prospects for people who are looking for positions and jobs are good in the first two quarters of the year. However, the prospects of getting a new job will be far more difficult because of the unfavorable planetary position especially during January and February.
Career prospects and monetary positions for Aries 2010 yearly horoscope will look bright for Arians who work as finance consultants, auditors, administrators and liaison officers. People work in entertainment and hospitality industry will reach enormous success levels. Middle and early parts of the New Year could be very stressful and distressing for most Arians because of economic turbulence. People who invest money during the early part of the year may lose their asset base while risky venture may not yield expected gains. People who seek a change in their position may need to wait for the end of the year to get better jobs.


Aries 2010 Love, Family and Social life Horoscope
In spite of instability in the career front, most Arians find solace in their family life. Family affairs are bound to improve in the last and second quarters of the year when the financial position starts to stabilize. In general, family life and marital relation will be very satisfactory for most Arians. Your spouse and children will form a very tight family bond with you. Socially speaking, you will find better times again in the last parts of the year as signified by Aries 2010 yearly horoscope. Those people who are unmarried and looking to marry, times will be more auspicious in the late months of October and November when they may tie their nuptial knots. You may think of investing your money on home renovations when you get that elusive pay hike sometimes in the months of November and December.


Aries 2010 Education and Traveling Horoscope
Aries 2010 yearly horoscope is not too promising for students and scholars as they may find very difficult to achieve academic success. However, good times will return in the last quarters of the year. Students who are aspiring to conduct research may need to hold on until the end of the year. Hard working students may find their success even though the progress of the research could be very slow. Travelling options and prospects for students, scholars, executives and managers may reduce by a marked degree in the first half of the year. In all, the last parts of the year seem to work for students, scholars, managers, executives, bankers and investors.

Aries 2010 Health Horoscope However, the most promising news for all Arians relates to their general health status. Most of them experience very good health throughout the year. However, people who are facing problems in the job position may face some trouble in the first half of the year. Good food, exercises and a balanced mind will help Arian to stay calm and composed throughout the year.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น