วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 5 Nov 2009Horticultural = เกี่ยวกับการปลูกพืชในสวนหรือเรือนกระจก


Chiang Mai plays host to the Ratchaphruek Festival 2009 from November 30 to December 10. Visitors will be able to enjoy a wonderful horticultural exhibition of flowers, trees and fruits.


2 ความคิดเห็น: