วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 26 Nov 2009

Bidder (n.) = ผู้ประมูล
luxury (n.) = ความหรูหรา
auction (v.) = ประมูล
custom (n.) = ศุลกากร
confiscate (v.) = ยึดทรัพย์
smuggle (v.) = ลักลอบนำเข้า

Bidders look at a luxury car to be auctioned at the Customs Department on Wednesday. Thai customs put up for auction hundreds of confiscated smuggled luxury cars such as BMW, Mercedes Benz.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น