วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2010 Horoscopes : Gemini (May 21 - Jun 21) ราศีเมถุน

This is the most interesting and exciting zodiacal signs, Gemini (ราศีเมถุน)

ศัพท์น่ารู้

Gemini = ราศีเมถุน (21 พ.ค. - 21 มิ.ย.) ประกอบด้วยดาวฤกษ์อย่างน้อย 8 ดวงเรียงเป็นรูปคนคู่หรือฝาแฝดชื่อว่า คาสเตอร์ และ พอลลักซ์ และตำนานกรีกเล่าไว้ว่า คาสเตอร์และพอลลักซ์เป็นชื่อเทพเจ้ากรีก ทั้งคู่เป็นลูกฝาแฝดของเทพบดีซูส หรือเซอุส (Zeus) เมื่อ ฝาแฝดทั้งคู่โตขึ้นแต่ละคนมีพรสวรรค์คนละอย่าง พอลลักซ์เป็นนักชกมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ส่วนดาสเตอร์ฝึกฝนตนเอง เป็นผู้ปราบพยศม้าป่าที่มีความสามารถ เล่ากันว่าทั้งคู่มีรูปร่างหน้าตาท่าทางเหมือนกันมาก และเคยออกศึกสงครามร่วม กันหลายครั้ง เมื่อสิ้นชีวิตลง ซูสจึงส่งวิญญาณคนคู่นี้ขึ้นไปบนสวรรค์เป็นดาวที่เห็นชัดเจนตลอดคืนหน้าหนาว อยู่ใกล้ เคียงกันประกอบเป็นกลุ่มดาวคนคู่

intelligent = มีสติปัญญา,มีไหวพริบดี, มีความเข้าใจหรือความรู้ดี

trustworthy = น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้

foretell = ทำนาย, คาดคะเน

Gemini (May 21 - Jun 21) ราศีเมถุน

Of all the zodiacal signs, Gemini is perhaps the most interesting and exciting sign with its own special characters. It is mot only extremely active, but also friendly sign with its pleasing persona and demeanor. Other people simply love and adore Gemini persons just because of their out going nature. All Gemini people simply love to talk endlessly about any topic under the earth. However, their chatting has a lot of meaning to it, as they love to choose a special topic interest to all concerned parties. All Gemini people possess a highly innovative mind and thinking attitude; they are too intellect and intelligent to indulge in loose and useless talk. Being extremely imaginative and trustworthy, people born under this special sign can set up instant personal equation with others.
A typical Gemini person cannot bore anyone! Gemini 2010 yearly horoscope is the one that provides immense charm and excitement. The New Year provides a great opportunity to acquire all the success from life; money, profits, marital happiness, career gains and promotions are some of the benefits that these people will more likely to get in the New Year. The New Year also gives them a chance to recuperate the losses made in the previous year. However, Gemini people may need to stop being too inquisitive and argumentative if they want to achieve success in the New Year.

Gemini in 2010
Gemini 2010 Career and Income Horoscope
Like most of the other signs, even Gemini is more likely to start with unexpected problems. Gemini year 2010 horoscope foretells some problems in the field of work and at workplace. A question arises about the stability of present income and career promotion may arise during the first quarter of the year. It is also possible that some of your office people will overtake you in some sensitive career related moves. It is almost difficult to expect career promotion and pay hike during this part of the year. It is also possible that you will never be able to reach that desired goalpost.
However, changes will be on the air in the rest of the year especially in the last phase of the New Year. The period of March to June will provide that stepping stone to reach career success in later parts of the year. The second part of the year will be extremely productive and satisfactory. Planetary position indicates career promotion and generation of sufficient income. Social life in the office is very satisfactory in the second phase of the New Year. However, Gemini 2010 horoscope indicates a minor period of lull sometimes during the months of October and November. Overall, the New Year is a very good and productive year for people born under this sign.

Gemini 2010 Love, Family and Social life Horoscope
The 2010 yearly Gemini horoscope indicates some sort of marital and relationship problems. The first quarter of the year may pose a stiff challenge in the way people handle their problems related to marriage and family. Loose talk with the spouse may lead to problems like severe strains in the relationship. However, the second half of the year may provide opportunity for Gemini people to mend fences with their loved ones. The relationship with kids will be on an even keel. Mending and repairing existing relationship should be the top most priority for Gemini people. People who are looking to marry their sweet hearts will get a chance to tie knots in the fag end of the year.

Gemini 2010 Education and Traveling Horoscope
The 2010 Yearly Gemini horoscope for students, scholars and researchers indicate a mixed bag of predictions. However, they will need to put in lot of hard work to achieve desired success levels. Fickle mindedness and lack of concentration may lead to failures. However, Gemini students can perform better when they are under immense stress. Boosting confidence level may help these people to achieve what they want to, especially in the fag end of the year. Travelling is in the air for some Gemini people, especially in the areas of studies like foreign affairs and international relations.

Gemini 2010 Health Horoscope In spite of all odds and difficulties, Gemini people will experience very good health throughout the year barring occasional minor health problems. However, Gemini people may face some health problems related to nervous systems and digestive canals. Gemini 2010 yearly horoscope ensures better health and mind throughout the year.

1 ความคิดเห็น: