วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 10 Oct 2009

Nobel Peace Prize รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

US President Obama wins Nobel Peace Prize.
ประธานาธิบดีคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น