วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

พูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจริงๆ 1

เริ่มกันง่ายเลยแล้วกัน โดยการฝึกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่รอบๆ ตัวเราตอนนี้
เช่น

(Present Continuous)

I'm practicing English.
I'm talking to myself in English.
I'm reading an article.
I'm sitting in front of a computer.
I'm surfing the net.
I'm listening to news on BBC.
I'm watching TV.
I'm playing online games.
I'm thinking about something.
She's working at her desk.
She's eating an apple.
She's typing a report.
She's chatting with her friends online.
She's updating her facebook.
She's shopping.
She's talking on the phone.
They're talking to each other.
They're gossiping.
They're smoking.
They're drinking.
They're having fun.
They're playing soccer.
They're playing cards.
They're having a good time.
He's having a meeting with his customer.
He's studying Maths.
He's preparing for the test.
He's taking a test.
He's cheating.
He's dancing.

and ...

มองไปรอบๆตัว แล้วฝึกบรรยายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น พยายามทำทุกวันเพื่อฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา
วันนี้เริ่มจากง่ายๆ ก่อนแล้วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น