วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Unseen Thailand 1

Reign IX' s elephantHave you ever seen the King Phumiphol's elephant?

1 ความคิดเห็น: