วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 15 Oct 2009

disrupt = ขัดจังหวะ ขัดขวาง

e.g. Government will not allow Summit to be disrupted.
รัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การประชุมระหว่างชาติ Asian ถูกขัดขวางอีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น