วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 6 Oct 2009

วันนี้มาดูศัพท์การเมืองกัน Politics

Political party คำว่า Party ในที่นี้ไม่ใช่งานเลี้ยงสังสรรค์แต่อย่างใด แต่แปลพรรคการเมือง
Party leader หวังว่าต้องเดาถูกแน่นอนเลย ก็คือหัวหน้าพรรคนั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น