วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Dear Diary and Shit Day 12

Anything beats Boredom

I just read a really interesting article. It says:

There is only one true waste of time: boredom. Boredom is feeling that there is nothing worth doing. Your time becomes a hurdle to overcome instead of a resource to treasure. Doing absolutely anything is more productive than boredom.

Vocabulary:
a waste of time = การเสียเวลา
boredom = ความเบื่อหน่าย
worth = มีค่า
hurdle = เครื่องกีดขวาง
treasure = สมบัติ
Productive = ที่ก่อให้เกิดผล

สรุปง่ายๆ คือทำอะไรก็ได้ดีกว่านั่งเบื่ออยู่เฉยๆ ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมา เสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น