วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 28 Oct 2009

royal decoration (n.) = เครื่องราชอิสริยาภรณ์

The Cabinet Secretariat can recall ex-PM Thaksin Shinawatra's royal decoration following advises from the Council of State, said Surachai Puprasert, secretariat's secretary general said Wednesday.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอให้ถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ พร้อมกับริบเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น