วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

พูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจริงๆ 3

วันนี้ลองพูดถึงตำแหน่งของ คน สัตว์ สิ่งของที่อยู่รอบๆ ตัวบางดีก่า

It’s on the shelf.
It’s on the table.
It’s on the floor.
It’s on the ground.
It’s on the beach.
It’s on the east coast.
It’s on the left.
It’s on the right.
We’re on the bus.
We’re on the way.
We’re on time.
We’re on holiday.
It’s in the bag.
It’s in the car.
It’s in the room.
It’s in the house.
It’s in the middle.
I’m in love.
I’m in pain.
I’m in charge.
She’s under pressure.
It’s under control.
It’s in front of the house.
It’s opposite the school.
It’s next to table.
It’s near my home.
It’s far from here.
It’s behind you.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น