วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

พูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจริงๆ 2

คราวนี้มองไปรอบๆ แล้วบรรยายคน สัตว์ สิ่งของ ที่อยู่ข้างตัวเรา

I’m smart.
I’m handsome.
I’m beautiful.
I’m sexy.
I’m tall.
I’m intelligent.
I’m strong.
I’m talented.
I’m cute.
I’m perfect. FULL STOP
She’s stupid.
She’s ugly.
She’s fat.
She’s short.
She’s old.
She’s slow.
She’s childish.
She’s angry.
She’s jealous.
She’s boring.
He’s funny.
He’s interesting.
He’s young.
He’s chubby.
He’s hard-working.
He’s famous.
He’s good-looking.
They’re popular.
They’re friendly.
They’re unfriendly.
They’re lovely.
They’re crazy.
They’re mad.
It’s good.
It’s bad.
It’s fast.
It’s dangerous.
It’s safe.

ง่ายใช่ไหมล่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น