วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Dear Diary and Shit Day 5

Complaining

Sometimes we really can’t change how things or people are so we end up complaining all the time. But when you complain, you become a shit magnet. You will only attract more craps so we really have to chill out and relax. Just accept it. Then you will feel better about it.

What bout you? Do you still complain about things? (Actually, I still do that sometimes) lol

2 ความคิดเห็น:

 1. Tell me about having to deal with difficult people. It seems like we have to deal with all sort of people and sure enough some of them really give us headache.

  I learn from a Dhama talk that the way to deal with these difficult people is to be compassionate and try to undertsand why they are difficult.

  For example, that person might have difficuly in theri life (arguing with their partner, sick kids, financially broke etc.)so when they come to us, they give us their grive, so what we can do is to give our compassion.

  However, if our compassion does nothing to them, then try to avoid or minimise our contact with them as much as we can.

  ตอบลบ
 2. เดียวช่วยแปลให้นิดหนึ่ง เพราะชีเค้าขั้นเทพแล้ว

  Compassion คือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

  ว่าง่ายๆคือเราต้องพยายามเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้นว่าแต่ละคนก็มีปัญหาต่างๆ กันไป บางทีเค้าอารมณ์ไม่ดี bitchy เพราะว่าเค้าอาจจะเศร้าอยู่ เราก็ไม่ควรไปคิดมาก ช่วยอะไรได้ก็ช่วยไป

  ตอบลบ