วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Business English 1: Telephoning

มาทดสอบความสามารถในการรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษของเรากันดีกว่า :P

Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3
Exercise 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น