วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Business English 2: Resume

Sample Resume

Accounting Resume 1
Accounting Resume 2
Accounting Resume 3

HR Administration Resume 1
HR Administration Resume 2

Graphic Designer Resume 1
Graphic Designer Resume 2
Graphic Designer Resume 3

Sales Representative Resume 1
Sales Representative Resume 2
Sales Representative Resume 3

Sample Cover Letter

Sample 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น