วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 9 Oct 2009

Stable อยู่ตัว คงตัว ไม่เปลี่ยนแปลง

e.g. His Majesty's condition remains stable.

อาการประชวรของในหลวงยังคงตัวอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น