วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 8 Oct 2009

dodgy (adj.) ผิดปกติ สิ่งไม่ชอบมาพากล

e.g. Suspects found for dodgy health deals.
ผู้ตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวการจัดการอุปกรณ์การแพทย์ของรัฐบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น