วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 27 Oct 2009

physical (adj.) = ทางรายกาย

therapy (n.) = การบำบัด

physical therapy (n.) = การทำกายภาพบำบัด

prolonged (adj.) = ที่ยืดเวลาออกมา หรือว่าที่นานนั้นเอง

discharge (v.) = ปล่อยตัว

His Majesty the King is to stay in hospital for a further period to receive physical therapy after a prolonged stay in bed but is expected to be discharged from Siriraj Hospital soon.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น