วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Dear Diary and Shit Day 18

Tiring

It's so tiring now to be thinking about the past and how shit it was. I think what I need to do is to stop thinking about it and start thinking about the future and imagine how beautiful it's going to be. I'm trying to tell myself everyday now that I can do it! I have to! It's gotta be better now!

2 ความคิดเห็น:

 1. I got these good words from forward e-mail. And hope it could help you feel better...!!!

  >> > Be strong enough to face the world each day.
  >> > จง...เข้มแข็งพอที่จะเผชิญหน้ากับความจริง
  >> > Be weak enough to know you cannot do everything alone.
  >> > จง...อ่อนแอพอที่จะรับรู้ว่าลำพังเรานั้นทำอะไรไม่ได้ทุกอย่าง
  >> > Be generous to those who need your help.
  >> > จง...ฟุ่มเฟือยน้ำใจ เมื่อมีใครต้องการความช่วยเหลือ
  >> > Be wise enough to know that you do not know everything.
  >> > จง...ฉลาดพอที่จะรู้ว่าเราไม่ได้รู้ทุกสิ่ง
  >> > Be willing to share your joys.
  >> > จง...เต็มใจจะแบ่งปันความสุขของตัวเอง
  >> > Be willing to share the sorrows of others.
  >> > จง...เต็มใจที่จะแบ่งรับความทุกข์ของผู้อื่น
  >> > Be a leader when you see a path of others have missed.
  >> > จง...เป็นผู้นำหากทางที่ผู้อื่นทิ้งไว้ให้นั้นเลือนราง
  >> > Be the first to congratulate an opponent who succeeds.
  >> > จง...เป็นคนแรกที่แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของคู่แข่ง
  >> > Be the last to criticize a colleague who fails.
  >> > จง...เป็นคนสุดท้ายที่จะวิจารณ์ความผิดพลาดของเพื่อน
  >> > Be sure where your next step will fall,so that you will not stumble.
  >> > จง...มองเพียงแค่ก้าวถัดไปเพราะมันจะทำให้เราไม่ล้ม
  >> > Be sure of your final destination,in case you are going to the wrong way.
  >> > จง...มองไปยังจุดหมายปลายทางให้แน่ใจ ว่าไม่ได้กำลังเดินผิดทาง
  >> > Be loving to those who love you.
  >> > จง...รักคนที่รักคุณ
  >> > Be loving to those who do not love you,and they may change.
  >> > จง...รักคนที่ไม่รักคุณแล้วสักวันนึงเค้าอาจจะเปลี่ยนใจ
  >> > Above of all, be yourself.
  >> > แต่เหนือสิ่งอื่นใด จงเป็นตัวของตัวเอง

  ตอบลบ
 2. Thank you for your wonderful message. It makes me feel better.

  ตอบลบ